Viljelyohjeita

Peruna viljelykasvina ei ole se kaikkein vaativin, mutta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pääsemiseksi viljelytekniikan hienosäätöön on kiinnitettävä erityisesti huomiota.

Seuraavassa muutamia lajikkeesta riippumattomia yleisiä viljelyteknisiä seikkoja, joita kannattaa miettiä tilakohtaisesti ja myös tietenkin lajikkeittain.

Idätys

Idätystarpeeseen vaikuttaa etenkin lajikkeen itämisherkkyys sekä tuotantosuunnan mukainen idätystarve. Idätyksen optimiolosuhteet ovat 8-15 °C lämpötila, valoisa sekä hyvin tuuletettava tila.

Oleellisinta kuitenkin on, että olosuhteet ja samalla itäminen pystytään hallitsemaan, vaikka istutusaika venyisi reilustikin suunnitellusta.

Istutus

Istutus kannattaa tehdä aina mahdollisimman aikaisin lajikkeen vaatimukset ja kasvulohkon olosuhteet erityisesti huomioiden.

Istutussyvyys ja -etäisyys säädetään aina lajikekohtaisten suositusten mukaan. Tarkista syvyys sekä etäisyys ennen istutuksen aloittamista.

Multaus

Penkin multaus sekä mahdollinen muotoilu tehdään tarvittaessa heti istutuksen jälkeen jo ennen taimettumista.

Toinen multaus tehdään sitten tarvittaessa perunan ollessa 15-20 cm:n taimella. Tavoitteena on riittävän iso ja komea leveäharjainen penkki.

Lannoitus

Niin ulkoisen kuin käyttölaadunkin kannalta maan oikeat ravinnesuhteet ovat erittäin tärkeitä. Mg:K:Ca -suhde tulee olla 1:1,5:10.

Lannoitus tehdään aina viljelyalueen, maan multavuuden sekä sen ravinnetilaan mukaan, tuotteen käyttötarkoitus sekä kasvupaikka tarkasti huomioiden.

Sadetus

Lajikkeiden kuivuudenkestossa on isojakin lajikohtaisia eroja. Usein kasvukauden alkupuolella on selvä isompi kuivuusjakso, jolloin kastelu on erityisen tarpeellinen.

Yleissääntö on kuitenkin, että tasalaatuisen sadon turvaamiseksi kasvusto pidetään tasaisen kosteana taimettumisesta aina elokuun puoliväliin saakka. Tasaisella hyvällä kastelulla takaat hyvän ja laadukkaan sadon.

Rutontorjunta

Rutontorjunnasta on huolehdittava hyvän viljelykäytännön mukaan eri lajikeominaisuudet tarkasti huomioiden.

Tärkeintä on, että torjuntaruiskutukset aloitetaan riittävän aikaisin ja kiivaan kasvun aikaan käsittelyt uusitaan riittävän usein. Suuntaus on, että ruiskutukset on aloitettava jo heti taimettumisen jälkeen ja uusittava tarvittaessa jopa viiden päivän välein.

Sadonkorjuu

Tavoitteena on luontaisesti tuleentunut sato. Tuleentunut varsisto poistetaan yleensä noin viikko ennen nostoa olosuhteista riippuen mekaanisesti tai sitten mekaaniskemiallisesti.

Varsistonhävityksellä ei voida korjata kasvuston tuleentumattomuutta. Sato korjataan aina erittäin hellävaraisesti sekä se alkukuivataan heti noston jälkeen.